Aram Haagsman

| Ik werk als onafhankelijk adviseur op het snijvlak van cultuur, beleid en het maatschappelijk domein. Mijn vakgebied is podiumkunst en in het bijzonder populaire muziek.
De manier waarop de (inkomens)positie van kunstenaars, non-formele educatie, en de invloed van populaire cultuur inwerken op de intermenselijke verbinding in de samenleving gaat mij aan het hart.
Op dit moment ben ik beschikbaar voor nieuwe samenwerkingen. Projecten waar popcultuur, sociaal-economische kwesties en beleidsontwikkeling samenkomen hebben mijn interesse. Stuur mij een mail als je wilt samenwerken.

Ik ben voor makers een vertrouwenspersoon, voor directies een klankbord en voor overheden en organisaties een gedreven adviseur. Als beleidsmaker ontwikkel ik samen met hen om wie het gaat.
Dialoog is mijn belangrijkste instrument. Ik voel mij op mijn plek tussen partijen. Rijkscultuurfondsen, provinciale en lokale overheden, denktanks, ontwikkelorganisaties, onderwijs en organisaties in nieuwe media en cultuur deden een beroep op mijn ervaring, kennis en netwerk.
Ik kom van ver, ging hard voor muziek en ondernemerschap en stond voor de klas. Ik volg dit jaar een programma aan de faculteit recht, economie, bestuur en organisatie van Universiteit Utrecht.

Lopende projecten

Ik HTML deze website zelf in elkaar in de vrije uurtjes, dus hier mist nog het e.e.a.


Meest recent:

Afgeronde projecten

He jammer. Ook hier mist nog het e.e.a.


✎ Stuur mij een mail.

✉ Stuur mij een bericht op LinkedIn.

☀ Plan een kennismakingsgesprek in.